مرکز خرید ضایعات استیل 304 ، استیل 316 ، سوفاله ، نیکل ، هندی ، استیل بگیر بالاترین خریدار ضایعات استیل steel در کل کشور http://steelscrap.ir 2019-03-25T03:03:38+01:00 text/html 2017-01-08T09:04:09+01:00 steelscrap.ir مرکز اطلاعات ضایعات قیمت خرید ضایعات استیل 304 ، استیل 316 http://steelscrap.ir/post/1 <div>از تاریخ : 95/10/19</div><div>قیمت خرید ما</div><div><br></div><div>استیل ٣٠٤ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3950</div><div>سوفاله ٣٠٤ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2800</div><div>استیل ٣١٦ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4950</div><div>سوفاله ٣١٦ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3800</div><div>12٪‏ نیكل &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4700</div><div>20٪‏ نیكل &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6700</div><div>بگیر ٤١٠ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1000</div><div>بگیر &nbsp;٤٣٠ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1200</div><div>هندى &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1500</div><div>منگنز نگیر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1400</div><div><br></div><div>تحویل انبار تهران</div><div>براى مقادیر كمتر از &nbsp;١ تن ١٠٠ تومان از قیمتهاى بالا كسر میشود.</div><div><br></div><div><br></div><div>در صورت تمایل جهت دریافت قیمتها به صورت آنلاین لطفا روی عکس زیر کلیک کنید&nbsp;</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD8xVazjhsn0BeLcRA" target="_blank" title="جهت مشاهده قیمتهای ضایعات اینجا را لمس کنید"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/648/1942222/channel_steelscrap.gif" alt=""></a></div>